Villkor och bestämmelser

1.AVTAL OCH TJÄNSTER

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR (“VILLKOR”) NOGGRANT. VILLKOREN ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN 1CASINOSLOTS.COM (“VI” ELLER “OSS”) OCH DIG (“DU”).

Dessa villkor gäller för din användning av 1casinoslots.com. Genom att komma åt eller använda de spel som erbjuds via tjänsterna samtycker du till att vara juridiskt bunden av dessa villkor och alla villkor som införlivas genom hänvisning. Om du inte godkänner dessa villkor i sin helhet ska du inte använda spelen eller tjänsterna.

ANSVARSFRISKRIVNING VÅRA TJÄNSTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR NÖJES- OCH UNDERHÅLLNINGSSYFTEN. TJÄNSTERNA UTGÖR INTE NÅGON FORM AV SPEL MED RIKTIGA PENGAR ELLER EN MÖJLIGHET ATT VINNA RIKTIGA PENGAR ELLER PRISER. DU SAMTYCKER TILL ATT INGA FAKTISKA PENGAR ELLER NÅGOT AV MONETÄRT VÄRDE KAN ERHÅLLAS GENOM ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER, OCH INGA FAKTISKA PENGAR KRÄVS FÖR ATT SPELA. ÖVNING ELLER FRAMGÅNG I SOCIALT KASINOSPEL INNEBÄR INTE FRAMTIDA FRAMGÅNG I SPEL MED RIKTIGA PENGAR.

VÅRA TJÄNSTER ÄR INTE AVSEDDA FÖR DISTRIBUTION TILL ELLER ANVÄNDNING AV NÅGON PERSON ELLER ENHET I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER ANVÄNDNING SKULLE STRIDA MOT LAG ELLER REGLER ELLER DÄR 1Up Casino SKULLE STÄLLAS UNDER NÅGOT REGISTRERINGSKRAV INOM SÅDAN JURISDIKTION. DU MÅSTE FÖLJA ALLA LAGAR OCH REGLER I DEN JURISDIKTION ELLER DET LAND DÄR DU BOR OCH FRÅN VILKET DU TILLGÅR 1Up Casino. DU SAMTYCKER TILL ATT DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT FÖLJA DE LAGAR SOM GÄLLER FÖR DIG OCH ATT INTE KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA DÄR DE ÄR BEGRÄNSADE ELLER FÖRBJUDNA. 1Up Casino kommer inte att hållas ansvarigt om dessa lagar begränsar eller förbjuder din användning av våra tjänster.

2. INGET KRAV PÅ KÖP

Spelen är gratis att spela, vilket innebär att du inte behöver göra några köp för att uppleva dem. Du kan göra anspråk på ett visst belopp av spelvaluta utan kostnad vid din första inloggning, och du kan göra anspråk på ytterligare belopp av spelvaluta utan kostnad vid återkommande intervall när du spelar spelen.

Om du gör slut på din tillgängliga spelvaluta kan du vänta tills ytterligare gratis spelvaluta görs tillgänglig för dig, eller så kan du välja att köpa ytterligare spelvaluta eller titta på en annons (som tillgänglig) för att få ytterligare spelvaluta. Spelvaluta är “virtuella objekt” enligt definitionen nedan och är licensierade till dig från 1Up Casino för din användning på och via tjänsterna, med förbehåll för de begränsningar och andra villkor som anges mer detaljerat nedan.

3.VIRTUELLA

Föremål Vissa 1Up Casino kan ge dig möjlighet att licensiera en mängd olika virtuella föremål såsom spelvaluta, virtuella varor och ytterligare innehållspaket (“virtuella föremål”) som kan användas när du spelar på 1Up Casino. Du kan behöva betala en avgift för att få virtuella föremål. Du har inget egendomsintresse i några virtuella objekt. Förutsatt att du följer dessa villkor och App Store-avtalet/avtalen ger vi dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-sublicensierbar begränsad rättighet och licens att använda alla virtuella objekt du får tillgång till, oavsett om de är köpta eller erhållna på annat sätt, enbart i samband med din användning av tjänsterna.

När virtuella objekt används i spelen kan du “vinna” och tilldelas ytterligare virtuella objekt, eller så kan du “förlora” och förlora den framtida användningen av dessa virtuella objekt. Virtuella föremål har inget penningvärde och får inte säljas, överföras, bytas ut, lösas in eller på något annat sätt bytas mot riktiga pengar eller mot några riktiga varor eller tjänster.

Gold Party Casino har inget ansvar för hackning eller förlust av dina virtuella objekt. 1Up Casino har ingen skyldighet att, och kommer inte att, ersätta dig för eventuella virtuella objekt som förlorats på grund av ditt brott mot dessa villkor. 1Up Casino förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, begränsa antalet virtuella objekt som du får inneha eller köpa, och/eller att vägra förse dig med några virtuella objekt. Pris och tillgänglighet för virtuella objekt kan ändras utan föregående meddelande.

4. SOCIALA NÄTVERKSSIDOR

Om du får tillgång till ett 1Up Casino via en tredje parts sociala nätverkssida (det 1Up Casino som här kallas ett “socialt spel”) bör du vara medveten om att sociala spel endast är tillgängliga för personer som har registrerat sig på den sociala nätverkssidan genom vilken han eller hon får tillgång till sociala spel. Du samtycker till att din kontoinformation för sociala nätverk är korrekt, aktuell och fullständig, och du auktoriserar och tillåter härmed 1Up Casino att använda och lagra all inloggningsinformation eller innehåll som du har associerat med den sociala nätverkssidan i enlighet med vår sekretesspolicy.

Du samtycker till att din tillgång till ett sådant socialt spel endast styrs av, och att du är bunden av, avtalet mellan dig och operatören av den sociala nätverkssajten. Om du väljer att importera information eller innehåll är du ansvarig för att säkerställa att sådan åtgärd överensstämmer med tillämpliga användarvillkor och/eller community-riktlinjer mellan dig och operatören av den sociala nätverkssajten, i förekommande fall.

5.ANDRA JURIDISKA VILLKOR

Du samtycker till att dessa Villkor inte är avsedda att ge och inte ger några rättigheter eller rättsmedel till någon tredje part. Om någon del av dessa Villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar, ska den delen tolkas på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag för att så nära som möjligt återspegla parternas ursprungliga avsikter, och de återstående delarna ska förbli i full kraft och effekt. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, ska dessa villkor anses vara ändrade i den utsträckning som krävs för att göra dem lagliga och verkställbara, och de ska förbli, såsom ändrade, i full kraft och verkan. Dessa villkor, inklusive alla villkor och policyer som hänvisas till häri, innehåller hela överenskommelsen och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och 1Up Casino avseende detta ämne (inklusive alla andra mer allmänna användarvillkor som inte specifikt gäller spelen) och kan inte ändras eller sägas upp muntligt.

6. INTEGRITET

1Up Casino respekterar 1Up Casinos användares integritet. Vänligen läs vår Integritetspolicy, som också reglerar din tillgång till och användning av 1Up Casino, för att förstå vår policy och praxis med avseende på din personliga information.