Integritetspolicy

1Up Casino Company (hädanefter kallat “1Up Casino”) värnar om våra användares integritet och hanterar alla personuppgifter som vi får från våra användare med omsorg och respekt. En övergripande princip är att vi inte samlar in mer information än vad som är rimligt nödvändigt för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

1Up Casino kan använda dotterbolag eller ansedda tredje parters tjänster för behandling av personuppgifter som samlas in på eller via vårt 1Up Casino-spel. Genom att använda våra spel accepterar du de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Om denna integritetspolicy

Denna sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) förklarar hur information om dig samlas in, används och lämnas ut av 1Up Casino när du spelar vårt spel. Denna integritetspolicy är tillämplig när 1Up Casino agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på dina uppgifter. Detta är fallet när vi bestämmer syftena och medlen för databehandlingen i vårt spel.

Integritetspolicyn gäller i tillägg till våra användarvillkor och andra policyer. I händelse av en motsägelse mellan användarvillkoren och denna sekretesspolicy, kommer denna sekretesspolicy att råda.

Vilken information samlar 1Up Casino in?

1Up Casino samlar in viss information när du spelar vårt spel. Vi kan också samla in information från annonsnätverksleverantörer och andra tredje parter, t.ex. leverantörer av betaltjänster.

När du spelar våra spel samlar vi in (bland annat) följande information:

1.Identifierare för din enhet;

2.Demografisk information (t.ex. ditt land);

3.Information som samlas in genom olika tekniker;

4.Annan information som vi får från dig, t.ex. dina e-postmeddelanden, chattar, undersökningar eller annan kommunikation och information som utbyts med oss på våra sociala mediekanaler relaterade till spelen;

5.Hur du spelar spelet (frekvens, enhet, plattform, nivå etc.);

6.Information som du publicerar på spelets community;

Hur använder vi din information?

När du spelar spelet använder vi den information som vi har om dig:

 • För att förse dig med spelet och tillhörande webbplatser, och kontinuerligt förbättra deras funktioner;
 • För att lagra din spelhistorik;
 • För att tillhandahålla helpdesk- och supporttjänster;
 • För att analysera hur spelet och tillhörande webbplatser fungerar;
 • För att möjliggöra köp i appen;
 • För att presentera intressebaserade annonser och skicka marknadsföringsmeddelanden till dig via e-post eller annan kommunikation;
 • För att förhindra bedrägerier och brott;
 • För att uppfylla rättsliga och skattemässiga skyldigheter.

Din e-postadress kan användas för följande ändamål:

 • e-postmeddelanden (om uppdateringar, ny design, nya funktioner, enkäter, (nya) spel etc.);
 • administrativa ändamål, t.ex. anmälan om brott mot våra användarvillkor;
 • leverans av meddelanden som du har tillåtit oss att vidarebefordra (t.ex. från andra användare i ditt sociala nätverk).

1Up Casinos spel finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) och dina personuppgifter kommer att lagras av 1Up Casino inom EES. I den utsträckning som dina personuppgifter behandlas av våra partners i ett land utanför EES har vi vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter i enlighet med kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till avtalsenliga skyddsåtgärder.

Dina personuppgifter kommer endast att lagras under en period som är nödvändig för din användning av Spelet för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Vilka tredje parter har tillgång till dina uppgifter?

Webbplatsen arbetar med följande tredjepartsleverantörer.

Leverantörer av annonsnätverk

1Up Casino använder annonsnätverksleverantörer, annonsutbyten och annonsservrar (“annonspartners”) för att visa annonser i våra spel eller driva annonskampanjer på tredje parts spel och plattformar. Dessa annonspartners använder vissa tekniker för att presentera, bättre rikta och mäta effektiviteten hos sina annonser, med hjälp av data som samlats in över tid och över deras spelnätverk för att bestämma eller förutsäga deras målgruppers egenskaper och preferenser (“annonsdata”).

Om du är under 18 år kommer du inte att se någon reklam, inklusive kontextuell reklam, och reklampartner kommer inte att samla in någon reklamdata från dig.

1Up Casino behandlar sådan information i enlighet med denna integritetspolicy. Våra annonspartners kan agera som personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig med avseende på annonsdata, beroende på omfattningen av deras tjänster. Reklampartnerna ansvarar för att de följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Användningen av reklamteknik av sådana tredje parter som leverantörer av annonsnätverk omfattas av deras egna sekretesspolicyer, inte denna sekretesspolicy. Den rättsliga grunden för behandling av Annonsdata för riktade annonser är samtycke. Den rättsliga grunden för att optimera och spåra konverteringsgraden för reklamkampanjer som vi driver tillsammans med andra är berättigat intresse.

Leverantörer av betalningstjänster

1Up Casino kan också använda tredjepartsbetaltjänstleverantörer (“PSP”) som erbjuder betalningstransaktionstjänster till 1Up Casino för att sälja en produkt eller tjänst via våra spel. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör transaktionerna (“transaktionsuppgifter”) som behandlas i syfte att köpa produkten eller tjänsten. Transaktionsuppgifterna kan omfatta dina personuppgifter, dina betalkortsuppgifter och transaktionsuppgifterna. När du köper något i våra spel (t.ex. ett virtuellt spelobjekt) omfattas den information som du lämnar till PSP av deras integritetspolicyer, inte våra. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett avtal. Du samtycker uttryckligen till att 1Up Casino får tillhandahålla personuppgifter som samlats in från dig till en PSP i syfte att erbjuda betalningstransaktionstjänsten när du köper något i våra spel och att en sådan PSP får använda sådana uppgifter för (statistisk) analys av betalningstransaktioner. 1Up Casino ska ha rätt att meddela en PSP om en användare som ägnar sig åt (eller som en part tror har ägnat sig åt) någon aktivitet som är olaglig, som kränker någon persons rättigheter eller som ledde till att en sådan användare stängdes av eller avslutade sin användning av spelen. 1Up Casino ska ha rätt att meddela en PSP om en användare som ägnar sig åt (eller som en part tror har ägnat sig åt) någon aktivitet som är olaglig, som kränker någon persons rättigheter eller som ledde till att en sådan användare stängdes av eller avslutade sin användning av ett spel.

Analyspartner

1Up Casino använder analyspartners för att få insikter om användningen av spelen (“användningsdata”). Dessa analyspartners behandlar användningsdata, som bland annat kan innehålla din enhetsidentifierare, geografiska plats, operativsystem, tid som spenderas i spelen och annan information om hur du använder spelen. Dessa uppgifter används för att analysera användningen av spelen och för att förbättra spelen och relaterade tjänster. Våra analyspartners kommer att fungera som en databehandlare i förhållande till användningsdata. Den rättsliga grunden för behandlingen av användningsdata är berättigat intresse.

Partner för kundsupport

1Up Casino använder tredjepartsleverantörer för att kunna erbjuda våra användare kundsupporttjänster. Vi kan dela personuppgifter som kommunikationsinnehåll, IP-adress, e-postadress och användarnamn (“korrespondensdata”) med dessa partners. Korrespondensuppgifterna kan behandlas av 1Up Casino och affärspartners i syfte att kommunicera med dig, blockera användare, ändra e-postadresser, återaktivera eller blockera konton, lägga till eller ta bort spelobjekt och andra kundsupporttjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen av korrespondensuppgifterna är berättigat intresse eller samtycke beroende på vilken tjänst som tillhandahålls.

Partnernätverk

1Up Casino kan använda partnernätverksleverantörer som hjälper oss att distribuera spelet för att göra det möjligt för så många spelare som möjligt att spela spelet.

Andra

Vi kan lämna ut information till andra parter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller genom ett beslut från en domstol.

Dina rättigheter

Dina personuppgifter kan komma att lagras av 1Up Casino och dess affärspartners. Om tillämpliga dataskyddslagar föreskriver det har du rätt att få tillgång till, rätta till och radera de personuppgifter vi har om dig och att begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter. I den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Du kan när som helst välja bort marknadsföringskommunikation som du får från oss genom att klicka på länken för borttagning i dessa meddelanden.

1Up Casino behandlar inte medvetet personuppgifter från någon under 18 år utan föräldrarnas samtycke. Om vi får reda på att vi har behandlat personuppgifter för någon under 18 år utan föräldrarnas samtycke, kommer vi omedelbart att radera sådana uppgifter. Föräldrar till användare under 18 år.

Säkerhet

1Up Casino har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda och förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla datasäkerheten och korrekt använda den information vi samlar in i samband med spelet.

Även om vi tillåter dig att ställa in sekretessalternativ som begränsar åtkomsten till dina personuppgifter, bör du vara medveten om att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Vi är inte ansvariga för kringgående av sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder som finns i spelen.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Ändringar träder i kraft från och med publiceringen, så kontrollera regelbundet att du är bekant med den senaste versionen.

I händelse av en överföring av (ett av våra) Spel till en tredje part, kan vi överföra all personlig information som vi samlat in om dig i enlighet med denna sekretesspolicy till en sådan tredje part. I en sådan händelse kommer användare som har lämnat e-postadresser till oss att meddelas när information om dessa användare överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.