Privacybeleid

1Up Casino Company (hierna te noemen “1Up Casino”) doet er alles aan om de privacy van onze gebruikers te beschermen en zorgvuldig en respectvol om te gaan met alle persoonlijke gegevens die wij van onze gebruikers verkrijgen. Een algemeen principe is dat wij niet meer informatie verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om u de beste gebruikerservaring te bieden.

1Up Casino kan gebruikmaken van de diensten van gelieerde ondernemingen of gerenommeerde derden voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld op of via onze 1Up Casino-spellen. Door gebruik te maken van onze spellen, accepteert u de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven.

Over dit privacybeleid

In dit privacybeleid (“Privacybeleid”) wordt uitgelegd hoe informatie over u wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door 1Up Casino wanneer u ons spel speelt. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer 1Up Casino optreedt als gegevensbeheerder met betrekking tot uw gegevens. Dit is het geval wanneer wij de doeleinden en middelen van de gegevensverwerking in ons Spel bepalen.

De Privacy Policy is van toepassing in aanvulling op onze gebruiksvoorwaarden en andere beleidsregels. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid, prevaleert dit Privacybeleid.

Welke informatie verzamelt 1Up Casino?

1Up Casino verzamelt bepaalde informatie wanneer u ons spel speelt. Wij kunnen ook informatie verzamelen van advertentienetwerkproviders en andere derden, zoals betalingsproviders.
Wanneer u onze spellen speelt, verzamelen wij (onder andere) de volgende informatie:
1.De identificatiecode van je apparaat;
2.Demografische informatie (zoals je land);
3.Informatie verzameld via verschillende technologieën;
4.Andere informatie die we van je ontvangen, bijvoorbeeld je e-mails, chats, enquêtes of andere communicatie en informatie die je met ons uitwisselt op onze social media-kanalen met betrekking tot de Games;
5.Hoe u het spel speelt (frequentie, apparaat, platform, niveau, enz.);
6.Informatie die u op de community van het spel plaatst;

Hoe gebruiken we je informatie?

Wanneer u het spel speelt, gebruiken wij de informatie die wij over u hebben:

 • Om u het spel en de bijbehorende websites te leveren en de functies ervan voortdurend te verbeteren;
 • Om uw spelgeschiedenis op te slaan;
 • Om helpdesk- en ondersteuningsdiensten te verlenen;
 • Om het functioneren van het spel en de bijbehorende websites te analyseren;
 • Om in-app aankopen mogelijk te maken;
 • Om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren en om u promotionele berichten per e-mail of andere communicatie te sturen;
 • Om fraude en misdaad te voorkomen;
 • Om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Uw e-mailadres kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • service e-mails (met betrekking tot updates, nieuw ontwerp, nieuwe functies, enquêtes, (nieuwe) spellen, enz;
 • administratieve doeleinden, zoals kennisgeving van een schending van onze gebruiksvoorwaarden;
 • het bezorgen van berichten waarvoor u ons toestemming hebt gegeven om deze door te sturen (bijvoorbeeld van andere gebruikers in uw sociale netwerk).

De spellen van 1Up Casino worden gehost binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en uw persoonsgegevens worden door 1Up Casino opgeslagen in de EER. Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze partners in een land buiten de EER, hebben wij alle noodzakelijke maatregelen getroffen om een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele waarborgen.

Uw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen voor een periode die noodzakelijk is voor uw gebruik van het spel voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid.

Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

De Website werkt samen met de volgende externe dienstverleners.

Aanbieders van advertentienetwerken

1Up Casino maakt gebruik van advertentienetwerkproviders, advertentie-exchanges en advertentieservers (“Advertentiepartners”) om advertenties te helpen presenteren in onze spellen of om advertentiecampagnes uit te voeren op spellen en platforms van derden. Deze Advertentiepartners maken gebruik van bepaalde technologieën voor de presentatie, betere targeting en meting van de effectiviteit van hun advertenties, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die in de loop van de tijd en in hun spelnetwerken zijn verzameld om de kenmerken en voorkeuren van hun publiek te bepalen of te voorspellen (“Advertentiegegevens”).

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan zult u geen advertenties te zien krijgen, inclusief contextuele advertenties, en zullen Advertising Partners geen Advertentiegegevens van u verzamelen.

1Up Casino verwerkt dergelijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Onze Advertentiepartners kunnen optreden als gegevensverwerker of gegevensbeheerder met betrekking tot de Advertentiegegevens, afhankelijk van de reikwijdte van hun diensten. De Advertentiepartners zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het gebruik van de reclametechnologieën door dergelijke derden als aanbieders van advertentienetwerken is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, niet aan dit Privacybeleid. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de Advertentiegegevens voor gerichte advertenties is toestemming. De rechtsgrondslag voor het optimaliseren en bijhouden van conversiepercentages van reclamecampagnes die we samen met anderen uitvoeren, is legitiem belang.

Aanbieders van betalingsdiensten

1Up Casino kan ook gebruikmaken van externe betalingsdienstaanbieders (“PSP”), die betalingsdiensten aanbieden aan 1Up Casino om een product of dienst te verkopen via onze spellen. De PSP treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens met betrekking tot de transacties (“transactiegegevens”) die worden verwerkt voor de aankoop van het product of de dienst. De transactiegegevens kunnen je persoonlijke gegevens, je betaalkaartgegevens en de transactiegegevens omvatten. Wanneer je iets koopt in onze Games (bijvoorbeeld een virtueel spelitem), is de informatie die je aan de PSP verstrekt onderworpen aan hun privacybeleid, niet aan het onze. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst. U geeft uitdrukkelijk toestemming dat 1Up Casino persoonsgegevens die van u zijn verzameld, mag verstrekken aan een PSP ten behoeve van het aanbieden van de betaal-transactie dienst telkens wanneer u iets koopt in onze spellen, en dat deze PSP deze gegevens mag gebruiken voor (statistische) analyse van betalingstransacties. 1Up Casino mag een PSP op de hoogte stellen van een gebruiker die zich bezighoudt (of van wie een partij denkt dat hij zich heeft bezighouden) met activiteiten die illegaal zijn, die inbreuk maken op de rechten van een persoon, of die hebben geleid tot de schorsing of beëindiging van het gebruik van de Spelletjes door een dergelijke gebruiker. 1Up Casino mag een PSP op de hoogte stellen van een gebruiker die zich bezighoudt (of van wie een partij denkt dat hij zich heeft bezighouden) met een activiteit die illegaal is, die de rechten van een persoon schendt, of die heeft geleid tot de schorsing of beëindiging van het gebruik van een Spel door een dergelijke gebruiker.

Analytics-partners

1Up Casino maakt gebruik van analytische partners om inzicht te krijgen in het gebruik van de spellen (“Gebruiksgegevens”). Deze analytische partners verwerken Gebruiksgegevens, die onder meer kunnen bestaan uit uw apparaatidentificatie, geografische locatie, besturingssysteem, tijd die u aan de spellen besteedt en andere informatie over hoe u de spellen gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruik van de Spelletjes te analyseren en de Spelletjes en gerelateerde diensten te verbeteren. Onze analysepartners treden op als gegevensverwerker met betrekking tot de gebruiksgegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gebruiksgegevens is gerechtvaardigd belang.

Partners voor klantenondersteuning

1Up Casino maakt gebruik van externe serviceproviders om onze gebruikers klantenondersteuningsdiensten aan te bieden. Het is mogelijk dat wij persoonlijke gegevens, zoals de inhoud van de communicatie, het IP-adres, het e-mailadres en de gebruikersnaam (“Correspondentiegegevens”), delen met deze partners. De correspondentiegegevens kunnen door 1Up Casino en zakelijke partners worden verwerkt om met u te communiceren, gebruikers te blokkeren, e-mailadressen te wijzigen, accounts te heractiveren of te blokkeren, in-game items toe te voegen of te verwijderen en andere klantenondersteuningsdiensten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de Correspondentiegegevens is legitiem belang of toestemming, afhankelijk van de geleverde dienst.

Partnernetwerken

1Up Casino kan gebruikmaken van partnernetwerkproviders die ons assisteren bij het distribueren van het Spel om zoveel mogelijk gamers in staat te stellen het Spel te spelen.

Andere

Wij kunnen informatie verstrekken aan andere partijen indien wij daartoe verplicht zijn door de wet of door een uitspraak van een rechtbank.

Uw rechten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen door 1Up Casino en haar zakelijke partners. Indien de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hierin voorziet, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie en wissing van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, en het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor marketingcommunicatieberichten die u van ons ontvangt door op de afmeldlink in deze berichten te klikken.

1Up Casino verwerkt niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar zonder ouderlijke toestemming. Indien wij ontdekken dat wij persoonlijke gegevens hebben verwerkt van personen jonger dan 18 jaar zonder ouderlijke toestemming, zullen wij deze gegevens onmiddellijk verwijderen. Ouders van gebruikers jonger dan 18 jaar.

Beveiliging

1Up Casino heeft passende maatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang te waarborgen en te voorkomen, om de gegevensbeveiliging te handhaven en om de informatie die wij verzamelen in verband met het Spel correct te gebruiken.

Hoewel wij u in staat stellen om privacy-opties in te stellen die de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperken, dient u zich ervan bewust te zijn dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacyinstellingen of beveiligingsmaatregelen in de Games.

Overige

Wij behouden ons het recht voor ons Privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie, dus controleer regelmatig of je op de hoogte bent van de meest recente versie.

In het geval van een overdracht van (een van onze) Games aan een derde partij, kunnen wij alle persoonsgegevens die wij in overeenstemming met dit Privacybeleid over jou hebben verzameld, aan deze derde partij overdragen. In een dergelijk geval zullen gebruikers die ons e-mailadressen hebben verstrekt op de hoogte worden gesteld wanneer informatie over deze gebruikers wordt overgedragen en onder een ander privacybeleid komt te vallen.