Algemene voorwaarden

1.OVEREENKOMST EN DIENSTEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”) ZORGVULDIG DOOR. DE VOORWAARDEN ZIJN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN 1CASINOSLOTS.COM (“WIJ” OF “ONS”) EN U (“U”).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van 1casinoslots.com. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de spelen die via de diensten worden aangeboden, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden en alle voorwaarden die via verwijzing zijn opgenomen. Indien u niet volledig akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de spellen of diensten.

DISCLAIMER ONZE DIENSTEN ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR AMUSEMENT EN VERMAAK. DE DIENSTEN VORMEN GEEN ENKELE VORM VAN GOKKEN MET ECHT GELD OF EEN KANS OM ECHT GELD OF PRIJZEN TE WINNEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ER GEEN ECHT GELD OF IETS VAN MONETAIRE WAARDE KAN WORDEN GEWONNEN MET HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, EN ER IS GEEN ECHT GELD NODIG OM TE SPELEN. OEFENING OF SUCCES BIJ SOCIAAL CASINOSPELEN IMPLICEERT GEEN TOEKOMSTIG SUCCES BIJ GOKKEN MET ECHT GELD.

ONZE DIENSTEN ZIJN NIET BESTEMD VOOR DISTRIBUTIE NAAR OF GEBRUIK DOOR IEDERE PERSOON OF ENTITEIT IN ELKE JURISDICTIE WAARVAN DISTRIBUTIE OF GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING ZOU ZIJN MET DE WET OF REGISTRATIE OF WAARVAN 1Up Casino ONDER EEN REGISTRATIEVERPLICHTING BINNEN DE HUIDIGE JURISDICTIE VALLEN. U MOET ZICH HOUDEN aan ALLE WETTEN EN REGLEMENTEN VAN HET JURISDICTIJD OF LAND IN WIE U VERBLIJFT EN VAN WIE U HET 1Up Casino TOEGANGT. U STEMT ERMEE IN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET NALEVEN VAN DE WETTEN DIE OP U VAN TOEPASSING ZIJN EN DAT U DE DIENSTEN NIET ZULT OPENEN OF GEBRUIKEN OP PLAATSEN WAAR DEZE BEPERKT OF VERBODEN ZIJN. 1Up Casino IS NIET AANSPRAKELIJK INDIEN DIE WETTEN UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN BEPERKEN OF VERBIEDEN.

2.GEEN VERPLICHTING TOT AANKOOP

De spellen zijn gratis te spelen, wat betekent dat u geen aankopen hoeft te doen om ze te ervaren. Je kunt kosteloos een bepaald bedrag aan in-Game valuta claimen wanneer je voor het eerst inlogt, en je kunt kosteloos aanvullende bedragen aan in-Game valuta claimen op terugkerende tijdstippen wanneer je de Spelletjes speelt.

Als uw voorraad beschikbare in-Game valuta op is, kunt u wachten tot er extra gratis in-Game valuta voor u beschikbaar wordt gesteld, of u kunt ervoor kiezen om extra in-Game valuta te kopen of een advertentie te bekijken (indien beschikbaar) om extra in-Game valuta te ontvangen. In-Game valuta zijn “Virtuele items” zoals hieronder gedefinieerd en worden door 1Up Casino aan u in licentie gegeven voor gebruik op en via de Diensten, onder voorbehoud van de beperkingen en andere voorwaarden die hieronder nader worden uiteengezet.

3.VIRTUELE ITEMS

Bepaalde 1Up Casino kan u de mogelijkheid bieden om een licentie te nemen op een verscheidenheid aan virtuele items, zoals in-Game valuta, virtuele goederen en aanvullende contentpakketten (“Virtuele Items”), die kunnen worden gebruikt tijdens het spelen in 1Up Casino. Het kan zijn dat u een vergoeding moet betalen om Virtuele items te verkrijgen. U hebt geen eigendomsrecht op virtuele items. Op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Voorwaarden en de App Store Overeenkomst(en), verlenen wij u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht en licentie om elk Virtueel Item waartoe u toegang verkrijgt, ongeacht of het gekocht of anderszins verkregen is, te gebruiken, uitsluitend in verband met uw gebruik van de Diensten.

Wanneer Virtuele items in de spellen worden gebruikt, kunt u “winnen” en extra Virtuele items krijgen, of u kunt “verliezen” en het toekomstige gebruik van die Virtuele items verliezen. Virtuele items hebben geen geldwaarde en mogen niet worden verkocht, overgedragen, verhandeld, verzilverd, ingewisseld of op enige andere manier worden geruild voor echt geld of voor echte goederen of diensten.

Gold Party Casino is niet aansprakelijk voor het hacken of verlies van uw Virtuele Items. 1Up Casino is niet verplicht en zal u niet vergoeden voor Virtual Items die verloren zijn gegaan als gevolg van uw schending van deze Voorwaarden. 1Up Casino behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de hoeveelheid Virtuele Items die u mag bezitten of kopen te beperken, en/of te weigeren u Virtuele Items te verstrekken. De prijs en beschikbaarheid van virtuele items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

4. SOCIALE NETWERKSITES

Indien u toegang verkrijgt tot een 1Up Casino via een sociale netwerksite van derden (het 1Up Casino wordt hier een “Social Game” genoemd), dient u zich ervan bewust te zijn dat Social Games alleen beschikbaar zijn voor personen die zich hebben geregistreerd bij de sociale netwerksite via welke zij toegang hebben tot Social Games. U stemt ermee in dat de gegevens van uw sociale netwerkaccount correct, actueel en volledig zijn, en u geeft 1Up Casino hierbij toestemming om alle inloggegevens of content die u hebt gekoppeld aan de sociale netwerksite te gebruiken en op te slaan in overeenstemming met ons privacybeleid.

U stemt ermee in dat uw toegang tot een dergelijk sociaal netwerk uitsluitend wordt beheerst door, en dat u bent gebonden aan, de overeenkomst tussen u en de exploitant van de sociale netwerksite. Indien u ervoor kiest om informatie of content te importeren, bent u ervoor verantwoordelijk dat deze actie in overeenstemming is met de toepasselijke servicevoorwaarden en/of communityrichtlijnen tussen u en de exploitant van de sociale netwerksite, al naar gelang van toepassing.

5.OVERIGE WETTELIJKE VOORWAARDEN

U stemt ermee in dat deze Voorwaarden niet bedoeld zijn om rechten of rechtsmiddelen toe te kennen aan derden en deze ook niet toekennen. Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt dat deel geĆÆnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en die zo veel mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weerspiegelt, en blijven de overige delen volledig van kracht. Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, worden deze Voorwaarden geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om ze wettig en afdwingbaar te maken en blijven ze, zoals gewijzigd, volledig van kracht. Deze Voorwaarden, met inbegrip van alle voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen, bevatten de volledige overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en 1Up Casino met betrekking tot dit onderwerp (met inbegrip van eventuele andere, meer algemene Gebruiksvoorwaarden die niet specifiek van toepassing zijn op de Spellen), en kunnen niet mondeling worden gewijzigd of beĆ«indigd.

6. PRIVACY

1Up Casino respecteert de privacy van 1Up Casino gebruikers. Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw toegang tot en gebruik van 1Up Casino, om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen.